Panorama bez nazvu2

Aktivity,projekty

Aktivity PSS v HUMANITY – Centre sociálnej pomoci v období   

január – máj 2020

        V mesiacoch január a február sme pripravili oslavy Sv. Valentína spojené so súťažami a tanečnou zábavou, návštevu kúpeľov Bojnice, fašiangovú zábavu v karnevalových maskách s družobným zariadení DSS v Kovarciach.

 

V mesiacoch marec až máj pokračoval pri dodržaní prísnych hygienických opatrení nácvik divadelného a speváckeho vystúpenia, PSS maľovali, kreslili a z papierového kartónu pomocou tavnej pištole a pomocných materiálov vytvárali výrobky do výtvarnej súťaže vyhlásenej Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi " Rozprávkové divadlo", venovanej k 100. výročiu založenia SND.

 

Zároveň sme vyhlásili v HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka súťaž na tému "KORONAVÍRUS a Ty", PSS sa vyjadrovali maliarskymi technikami, umeleckou tvorbou - vlastná poézia a próza, ručné práce. Dievčatá boli nesmierne kreatívne a zručné.

 

V našich dielničkách a ergoterapeutických miestnostiach pokračovala kreatívna činnosť - výroba papierovej a dekoratívnej výzdoby zariadenia /Veľká noc, príchod jari.../, ručné práce, vyšívanie vankúšov, tvorenie a našívanie aplikácií, šitie  látkových ochranných  rušiek, levanduľových vonných vrecúšok, textilných tašiek.

 

Niektoré PSS pracovali  s počítačom, vyhľadávali si obľúbené hudobné klipy, rozprávky, čítali si  časopisy. Pravidelne písomnou alebo telefonickou formou sme s PSS informovali rodinných príslušníkov o situácií v zariadení.

 

Prebehla súťaž v riešení krížoviek, rozumové cvičenia, rozvíjanie logického myslenia formou hry "Hádaj na čo myslím, "Uhádni čo je to". V malých skupinách jedna zamestnankyňa pripravila besedy "Zdravá výživa" a "Denná starostlivosť o pleť". Ďalším projektom je beseda "Slušnosť naša každodenná".

 

V zvýšenej miere boli dievčencami využívané naše knižnice s knihami a časopismi, púšťali sme DVD s rozprávkami, filmami a dokumenty  o zvieratkách.

 

V detašovanom pracovisku HUMANITY-CSP sa dievčatá učili pravidelne piecť rôzne kulinárske dobroty.

 

Pravidelne PSS so zamestnankyňami cvičili a pracovali na záhrade, upravovali záhony, trhali burinu, presádzali muškáty a izbové rastliny, strihali a tvarovali stromčeky, polievali záhony, upratovali interiéry /skrine, dieľnu../, triedili a vyraďovali osobné oblečenie a obutie, a exteriéry /fajčiarsky kútik, triedili materiál na pracovnú činnosť, zametali/.