Krizovy plan na predchadzanie vzniku a riešenie mimor.situácie s COVID-19