Kontakt

Domov sociálnych služieb CSP Humanity

 

Adresa:

DSS - Viničná ulica 679/17,  971 01  Prievidza

Riaditeľ:

046/ 54 83 182

046/ 54 83 181

 

Vedúca stravovacej prevádzky:

046/ 54 83 157

 

DSS (detašované pracovisko):

ul Odbojárov č. 6, 971 01  Prievidza

046/ 54 06 099

0918 904 340

 

Útulok:

ul. Sv. Metoda č. 16, 971 01  Prievidza 

046/ 54 22 379

046/54 24 578

Vedúci útulku:

0905 285 533