Ďakovný list č.1

Ďakovný list ,

Vážený pán Šiller, dovoľte mi v mene zariadenia HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka , v mene našich prijímateliek sociálnej služby úprimne poďakovať Vám, Vašim spolupracovníkom a zamestnancom Železničnej spoločnosti Slovensko, že v tejto ťažkej dobe aj napriek  rôznym  obmedzeniam ste prejavili ľudskosť, spolupatričnosť i lásku k mentálne a zdravotne postihnutým. Vážime si , že Vám nie sú ľahostajné osudy ľudí, pred ktorými často zatvárajú mnohí svoje oči a pripravili ste pre nich milé vianočné prekvapenie v podobe bohatých vianočných darčekov. Nesmierne si to vážime a želáme Vám pán Šiller a Železničnej spoločnosti Slovensko pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2022 pevné zdravie, pohodu, pracovné úspechy, lásku a úsmev na tvári i v srdiečku.

S úctou riaditeľ HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka a vedúca sociálno-zdravotného úseku.