Ďakovný list č.2

POĎAKOVANIE,

Vážená pani Ing. Petra Drábiková,

chceli by sme sa v mene  HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka, v mene našich prijímateliek poďakovať za milé vianočné prekvapenie v podobe bohatých vianočných darčekov "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

Nesmierne si toho vážime a želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2022 pevné zdravie, lásku, pohodu, pracovné úspechy a úsmev na tvári a v srdiečku.

S úctou riaditeľ HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka a vedúca sociálno-zdravotného úseku.