Dôležité oznámenie - 9.5.2023

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, v zmysle usmernení a opatrení MPSVR SR, MZ SR, prijalo HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka opatrenia platné od 9.5.2023
1)Termín návštev je potrebné si dohodnúť najmenej 1 deň vopred
Nasledovne:
1a) vo Veľkej Lehôtke na tel. čísle: 0915 822 701
1b) v DP sever na tel.čísle: 0918 904 340
1c) v útulku na tel. čísle: 0905 285 533
2) Návštevy sú doporučené:
PONDELOK – NEDEĽA
od 9:30 hod – 11:30hod
od 14:00 hod – 17:00 hod
3) Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy sa nebudú môcť uskutočniť.
4) Návšteva prebieha za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení a pokynov zamestnancov HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka.
5) Pre návštevy s príznakmi akútneho respiračného ochorenia platí naďalej zákaz návštev.
6) Návštevu v izbách PSS je možné absolvovať len po dohode s vedúcou soc.-zdrav.úseku HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka.
ĎAKUJEME.